Perníkový Ferino zatepľuje

11.11.2013 08:13

Chalúpky Perníkového Ferina sú vždy správne zateplené a tak Perníkovému Ferinovi nie je nikdy v zime chladno ani v lete príliš teplo. Ak sa aj tentoraz budete držať rád Perníkového Ferina, budete mať vo vašej chalúpke vždy  tú správnu teplotu.

Perníkový Ferino upozorňuje, že podklad pred zatepľovaním musí byť čistý, suchý a pevný. Nasiakavé podklady napenetrujeme. Podklad nesmie vykazovať väčšiu nerovnosť ako 1 cm na dĺžku 2 m.

Na založenie zatepľovacieho systému slúžia soklové lišty podopierajúce dosky, čím uľahčujú ich lepenie. Vodorovne ich upevníme na úrovni spodného okraja prvej dosky  pomocou zatĺkacích rozperiek. Nadpájané profily a lišty spájame plastovými spojkami.

Perníkový Ferino odporúča, že vhodná teplota pri zatepľovaní je 5 až 25 ºC. Zateplenie nemožno robiť pri silnom vetre a daždi. Používame výhradne lepidlo (lepiacu maltu, lepiaci tmel), ktoré predpisuje výrobca systému, a to presne podľa návodu.
Lepiacu hmotu nanášame na podklad alebo dosky. Pri tzv. lamelových doskách je lepšie nanášať ho celoplošne. Na bočné steny dosiek sa nesmie dostať lepiaca hmota. Ak vzniknú netesnosti medzi doskami, Perníkový Ferino ich vyplní stavebnou polyuretánovou penou.

Po tomto procese si dáva Perníkový Ferino vždy prestávku na 24 až 72 hodín. Potom odreže nadbytočné časti dosiek a dosky najmä v nedokonalých stykoch obrúsi brúsnym hladidlom. Nakoniec Perníkový Ferino odstráni zvyšky izolačnej hmoty a prach.
Práve ste vašu chalúpku úspešne zateplili opäť s pomocou Perníkového Ferina. V ďalšom článku vám Perníkový Ferino povie ako vašu novozateplenú chalúpku omietnuť.