Perníkový Ferino varuje: Vyhnite sa najčastejším chybám pri výstavbe strechy!

09.11.2013 20:12

V tejto časti Perníkový Ferino nadväzuje na svoj predchádzajúci príspevok, v ktorom Vám odporučil, aby ste svoju strechu radšej zverili do rúk odborníkom. Teraz Vás chce Perníkový Ferino varovať pred konkrétnymi chybami, ktorých sa môžete dopustiť, ak budete predsa len pracovať na svojej streche na vlastnú päsť a taktiež Vám povie aké môžu mať tieto chyby dôsledky na kvalitu strechy:
• nesprávne uloženie krytiny,
• nepresné klampiarske práce,
• zlá realizácia detailov pri prienikoch strešnej roviny (okná, potrubia, komíny...)
• zatekanie,
• zámena materiálov jednotlivých vrstiev oproti projektu bez rešpektovania ich vlastností, použitie netrvácnych materiálov, ktoré sa rýchlo poškodia vplyvom zmien teplôt alebo UV žiarenia,
• nedodržanie hrúbky vzduchovej vrstvy alebo jej uzavretie (prakticky sa stráca jej účinok),
• nesprávne odvodnenie poistnej hydroizolácie (voda zateká do tepelnej izolácie),
• nedodržanie hrúbky tepelnej izolácie, jej otočenie opačnou stranou, nesprávne uloženie alebo jej nedostatočné stabilizovanie (tepelná izolácia časom vypadáva, prehýba sa, vznikajú medzery),
• nesprávne zabudovanie parotesnej zábrany alebo porušenie jej celistvosti – vodné pary v konštrukcii potom kondenzujú a vzbudzujú dojem, že odniekiaľ zateká,
• zlé ukončenie priečok v interiéri – priečky prechádzajú tepelnou izoláciou a tvoria tepelné mosty,
• zabudovanie vlhkých materiálov do strešného plášťa – vodná para sa vyparuje, kondenzuje a ničí tak drevo a tepelnoizolačný materiál.
Snáď Vás tieto skutočnosti aspoň trochu odradili od stavby strechy bez pomoci odborníkov a snaha Perníkového Ferina nevyšla nazmar. Vezmite si jeho rady k srdcu a s vašou novou strechou budete určite spokojní! Perníkový Ferino Vám želá veľa šťastia pri stavaní.