Perníkový Ferino stavia drevený plot

04.12.2013 11:59

Perníkový Ferino odporúča, aby ste si postavili taký plot, ktorý bude ladiť s  okolitou krajinou, zástavbou a  domom samotným. Nielen z  estetických dôvodov, ale aj pre cenu dnes Perníkový Ferino častejšie pracuje  s ľahkými plotmi z  dreva, kovu, keramických či betónových tvaroviek ako s  plotmi z  plného muriva. Dnes Vám preto Perníkový Ferino povie čo-to o stavaní dreveného plotu.

Drevený plot sa dá stavať ako samostatný plot, prípadne môžeme použiť drevené laty ako výplň murovaných plotov. Na zvislé stĺpiky použijeme oceľové rúrky, môžu byť aj murované z omietnutých tehál, kameňa alebo betónových plotových tvaroviek, prípadne z hobľovaných trámikov alebo guľatiny. Ich životnosť je však veľmi krátka. Stĺpiky staviame vo vzdialenostiach 2 až 3 m. Zapustíme ich do zeme do 1/4 až 1/3 dĺžky a zabetónujeme i rovnako ako stĺpiky drôtených plotov. Aby drevené stĺpiky dlhšie vydržali, je vhodné ich upevniť na špeciálne kovové pätky zatlčené priamo do zeme alebo upevnené do betónových základov.
Medzi zabudované stĺpiky potom Perníkový Ferino upevňuje drevené koľajničky z lát s rozmermi asi 2 × 4 až 3 × 5 cm alebo kovové. Ak má byť šírka plotových polí väčšia než 2,5 m, Perníkový Ferino odporúča, aby aspoň jedna latka siahala až k zemi, a tým zabraňovala prehýbaniu koľajničiek. Plotové polia je najpohodlnejšie zmontovať na zemi a k stĺpikom ich pribiť hotové. Latky môžeme pripevňovať aj skrutkami s vymeranými vzdialenosťami až na mieste. Na urýchlenie práce Perníkový Ferino používa skrutky s krížovou hlavou a elektrickú ručnú vŕtačku. Ako ochranu proti vode možno horné konce plotových lát šikmo zrezať, prefabrikované bývajú zakončené frézovaním. Dolné konce plotových lát (tzv. plotoviek) by mali byť tiež zrezané do ostrej hrany. Perníkový Ferino na záver dodáva, že životnosť plota výrazne vzrastie, ak použijeme materiál ošetrený tlakovou impregnáciou.