Perníkový Ferino radí: Ako stavať krb

02.12.2013 08:37

Ak si chcete postaviť krb musíte najskôr usadiť bočné diely základne obstavby. No skôr ako ich prilepíte, je potrebné zabezpečiť správnu vzdialenosť obidvoch dielov od seba a kolmosť jednotlivých dielov k zadnej stene. Správnu vzdialenosť obidvoch dielov od seba zistíte vložením spodnej klenby. Ako náhle máte všetky diely správne usadené, môžete ich prilepiť. Perníkový Ferino odporúča na lepenie jednotlivých dielov použiť základnú omietku RATHI ARMIERUNGSPUTZ.

Následne môžete k nalepeniu bočných lavíc obstavby. Opäť si najskôr skontrolujte správnu vzdialenosť oboch lavích, ktorú zistíte vložením spodného prekladu. Ked máte spodnú obstavbu hotovú môžete do nej usadiť stojan a krbovú vložku. Výšku stojanu treba nastaviť tak aby sa predné čelo krbovej vložky ľahko dotýkalo spodného prekladu obstavby. Ked máte výšku správne nastevenú, môťene naň usadiť už spomínanú krbovú vložku. Potom môžete pokračovať v lepení bočných dielov obstavby opať tak aby bola zaistená kolmosť dielov so zadnou stenou. Dôležité je aj ubezpečiť sa, že nechávate dostatočnú medzeru medzi rámom krbovej vložky a bočným dielom stavby. Optimum je 3 až 5 mm. Ak už máte celý bočný obklad krbovek vložky hotový môžete pristúpiť k lepeniu ozdobných hláv obstavby na ktoré následna uložite horný preklad, ten nijako pevne ale nelepíte. Na toto všetko potom nalepíte rímsu. Perníkový Ferino na to odporúča použiť buď spojivo Silcadur alebo konštrukčné lepidlo. A ako posledné musíte postaviť sopúch krbu. Perníkový Ferino odporúča pri jeho stavbe použiť kalcium-silikátové dosky Silca, pretože je jednoducho a veľmi ľahko opracovateľný obyšajnými nástrojmi určenými na drevo. O stavbe sopúchu vám poviem viac v ďalšom článku.