Perníkový Ferino radí: Ako robiť základy.

07.11.2013 21:27

Ak si chcete postaviť vlastný dom, musíte samozrejme začať od základov. V prvom rade potrebujete geodeta, ktorý vám kolíkmi prasne vytýči osadenie domu. Nič viac, nič menej. Podľa týchto kolíkov si následne na zem nakreslíte vápenatý pôdorys domu, podľa ktorých budete potom kopať základovú jamu hlbokú približne 1 meter (hĺbka základov ako aj sklon kanalizácie či počet schodov do domu závisí od výšky stavby). Čo sa týka šírky základov, je väčšia ako je šírka múrov. Presná šírka závisí od podložia a hmotnosti stavby. Čím širšia, tým lepšia. Nie ako moja žena, pani Perníková.

Keď už máte výkopy hotové môžete do nich uložiť uzemňujúce časti bleskozvodov a časti kanalizačných potrubí či iných vedení. Môžete, ale nemusíte, však načo je vám hromozvod, že? Až potom môžete základy zaliať betónom. Na základné pásy z prostého (Perníkový Ferino číta sprostého) betónu sa používa trieda betónu B15, kdeže je to pri podkladovom betóne, je to betón triedy B20. Keď budete mať na svojich základoch akúsi sklonovú časť je dobré ju pre ľahšie murovanie vyrovnať s pomocou vodováhy. Po zatvrdnutí a vyrovnaní základov prichádza na rad sokel. Ten je najlepšie robiť z betónových debniacich tvárnic a po ich domurovaní vysypať zostávajúci voľný priestor vrstvou štrku hrubou 15 cm a vytvoriť podkladový betón s hrúbkou 17cm.

Takže základy pre dom by sme mali hotové a čoskoro sa vám ja, Perníkový Ferino, či Ferino Perníkový, volajte ma ako chcete, opäť ozvem s ďalšou radou. Ako ďalšie som si pre vás pripravil rady pre murovanie.