Perníkový Ferino osádza okná 2. časť – Zameranie okien a montáž

15.11.2013 08:50

Zameranie okien

Podľa Perníkového Ferina kvalitné osadenie  okna  začína správnym zameraním okenného otvoru nielen v novostavbe, ale aj pri výmene pôvodných okien za nové. Pri šírke otvoru do 3 m je prípustná odchýlka otvoru ±12 mm. V prípade omietnutých ostení je to len ±10 mm. Pri šírke otvoru nad 3 m je prípustná odchýlka ±16, resp. ±12 mm. Podobne tolerancie diagonál pri zisťovaní pravouhlosti otvoru sú nasledovné:
• pri šírkach otvorov do 1 m – ± 6 mm,
• pri šírkach otvorov 1 až 3 m – ± 8 mm,
• pri šírkach otvorov 3 až 6 m – ± 12 mm.

Montáž

Okenné konštrukcie musia preniesť všetky sily, ktoré na ne pôsobia - vlastná tiaž, klimatické zaťaženie, pohyby stavby, objemové zmeny (občas na ne dokonca zavesí aj sám Perníkový Ferino a to už je veru poriadna záťaž). Pri výbere upevňovacích prostriedkov sa musí zohľadňovať veľ­kosť prenášaných síl do konštrukcie, materiál ostenia, veľkosť a spôsob otvárania okna a dilatácie pripojovacích škár. Musia byť z nekorozívnych materiálov alebo chránené proti korózii. Používajú sa napríklad kotvy, skoby, uholníky, osadzovacie rámy, rámové rozperky, samorezné skrutky. Peny a lepidlá pre Perníkového Ferina rozhodne nie sú plnohodnotné  mechanické upevňovacie prostriedky.

Hoci sú okná už zamerané aj osadené, Perníkový Ferino má pre vás ešte pripravenú poslednú časť článku. Sami uvidíte, o čom bude...